Het HanzeGrid

Willem Poterman

hanzenet@degasfabriek.com.

Netflix en Youtube zorgden ervoor dat kinderen nauwelijks nog weten wat de NPO is. Een paar jaar geleden was iTunes het nog helemaal, nu heeft Spotify die positie overgenomen. Elk business model is eindig en soms gaat dat proces sneller dan men dacht, exponentieel innoveren noemen we dat. De energie sector staat voor een grote transformatie en die wordt met name veroorzaakt door nieuwe technologieën waarmee we de energiemarkt kunnen decentraliseren. Hiermee zijn we in staat energie efficiency te verhogen, kosten te reduceren en nieuwe duurzame diensten te ontwikkelen.

Energiesector gaat decentraal.

De infrastructuur van de energiesector is de afgelopen decennia nauwelijks veranderd maar gaat nu toch echt op de schop. Door gebruik te maken van de grid edge, slimme genetwerkte technologie, kunnen we op een super efficiënte manier decentraal elektriciteit opwekken, opslaan, distribueren, monitoren en managen.  .

Wat is een Grid Edge?

De naam “Grid Edge” is vooral populair geworden door de vele publicaties hierover van Greentech Media. Grid Edge omvat een variëteit aan hardware, software en business model innovatie die het mogelijk maken een steeds slimmere genetwerkte infrastructuur te implementeren op de randen (de edge) van een elektriciteitsnetwerk (de grid)

De betekenis van “de edge” in het HanzeNet, zie eerdere blog, is vooral het feit dat het elektriciteitsnetwerk in de community van eindgebruikers (huizen in een wijk) volledig is afgescheiden van de huidige gecentraliseerde systemen, ons ultieme doel. Tijdens de start van het HanzeNet maken we nog gebruik van het reguliere elektriciteitsnetwerk waarbij we in een drietal validatie stappen (project Kirchhoff) een volledig gedecentraliseerde oplossing willen realiseren.

Het hardware deel van de Grid Edge zijn de fysieke delen van het systeem zoals zonnepanelen, opslag, slimme meters/thermostaten/verbruikstoestellen en (IoT) sensoren. Ook elektrische voertuigen maken deel uit van deze hardware. (b.v. als back-up batterij)

De Grid Edge software bevat o.a. het automatisch afstemmen van vraag en aanbod op basis van minimale kosten, real-time grid optimalisatie (de balans tussen betrouwbaarheid, beschikbaarheid, efficiency en kosten), het analyseren van alle systeemdata incl. afzonderlijke toestellen in het huis en een geïntegreerd systeem voor energie planning en distributie. De (community) Grid Edge is in staat zelfvoorzienend te opereren via een cascade van kleine flexibele energiebronnen, energie opslag, slimme sensoren en een geïntegreerd besturingssysteem.

Wat zijn de trends die deze innovaties mogelijk maken?

ELEKTRIFICATIE door steeds meer apparatuur die nu nog afhankelijk is van fossiele energie met elektriciteit aan te drijven. Vanwege het toenemende aantal hernieuwbare energiebronnen zal elektrificatie de vraag naar fossiele energie aanzienlijk reduceren. Veelbelovende mogelijkheden op het gebied van elektrificatie in de OECD landen zijn vooral toepassingen in de meest vervuilende segmenten zoals transport, verwarming en koeling. Vele decennia waren we hiervoor afhankelijk van gecentraliseerde grootschalige energiecentrales en distributie netwerken maar daar lijkt nu een eind aan te komen.

DECENTRALISATIE zorgt ervoor dat de opwek van energie zo dicht mogelijk bij de gebruiker kan plaatsvinden. De voordelen zijn legio: lage energie verliezen tijdens transport en minder CO2 emissie. Vanwege het grote aantal beschikbare decentrale energiebronnen en lokale opslag garanderen we meer continuïteit van de energie voorziening en reduceren energie-black-outs. Door decentralisatie zijn we ook minder gevoelig voor periodes van piek belasting en hogere energieprijzen.

DIGITALISATIE in de vorm van nieuwe toepassingen van internet technologie zal de energiemarkt op z’n kop zetten. Slimme meters kunnen het energiegebruik exact bijhouden en de grid waarvan deze meters deel uitmaken zorgen voor optimalisatie van de energie efficiency.

HanzeNet: Energie als Platform

Waar in de transport industrie het delen van auto’s het verdienmodel compleet veranderde zal de Grid Edge de energie markt decentraliseren, waardoor de eindgebruiker – de prosumer – centraal komt te staan.

De huidige prosumer produceert lokaal elektriciteit en wat niet direct nodig is voor eigen gebruik gaat terug naar het centrale net (salderen). In het HanzeNet willen we prosumers de mogelijkheid bieden om binnen de community (wijk, buurt) energie lokaal op te wekken, op te slaan (met een soort back-up batterij) en aan elkaar te leveren wanneer nodig waardoor er een zelfvoorzienende deeleconomie ontstaat die onafhankelijk is van de centrale energie voorzieningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Poterman via hanzenet@degasfabriek.com.

Adres
Zutphenseweg 6
7418 AJ
Deventer

Powered by