Vernieuwd wifi-netwerk op het Gasfabriekterrein

Op het terrein van De Gasfabriek is voor de panden Het Kantoor (6) en Het Apparatengebouw (6B) een modern dekkend (wifi) netwerk aangelegd met een goede verbinding met internet. Dit wifi-netwerk is beschikbaar vanaf 1-9-2017.

Vanaf dat moment is het dus niet meer nodig om te investeren in eigen (wifi)-netwerkapparatuur en/of een internetverbinding. Dit wifi-netwerk is te bereiken via het ssid ‘De Gasfabriek’. Na het verbinden wordt u gevraagd in te loggen via een portaalpagina. Een login hiervoor verkrijgt u door een abonnement af te sluiten op de internetdiensten.

De facturen worden hiervoor door De Gasfabriek mee verstuurd met de huur of het lidmaatschap per 1 oktober. De facturatie die u mogelijk nu (nog) ontvangt via Mapgear komt hiermee te vervallen.

De service wordt uitgevoerd door Mapgear. De reeds bekende afnemers bij MapGear zullen automatisch worden overgezet, hiervoor hoeft u geen actie te ondernemen. U ontvangt dan van een medewerker van MapGear de logingegevens. Voor het aanvragen van een nieuw abonnement, het verkrijgen van de logingegevens indien u deze op 4 september nog niet heeft ontvangen of bij problemen kunt u contact opnemen met support@mapgear.nl.

 

 

Adres
Zutphenseweg 6
7418 AJ
Deventer

Powered by