Smart Contracts in HanzeNet

“Een smart contract (slim contract) is een geprogrammeerd contract waarvan de afspraken in computercode staan vastgelegd op de blockchain. Het contract wordt automatisch uitgevoerd zonder dat hier (vertrouwen in) een tussenpartij voor nodig is. Deze afspraken zijn altijd in te zien, maar kunnen onmogelijk nog worden aangepast.”

Samenwerking Universiteit Twente

HanzeNet realiseert een decentrale energie marktplaats voor het P2P verhandelen van energie op basis van blockchaintechnologie. Hiervoor werken we mee aan een afstudeeronderzoek van de Universiteit Twente hoe we decentrale energie administratie systemen schaalbaar en met sterke privacy-waarborgen kunnen maken.

 

Doel van het onderzoek

In dit onderzoek kijken we specifiek naar mogelijke modellen voor het vastleggen en verhandelbaar maken van energie in de blockchain. Een aantal van deze modellen hebben we ondertussen ook daadwerkelijk gebouwd in de vorm van operationele “Slimme Contracten”. Dit stelt ons in staat om de bruikbaarheid in de praktijk te kunnen testen, en geeft ons de kans met kennis opgedaan bij het bouwen en testen toekomstige modellen verder te verbeteren.

Daarnaast onderzoeken we hoe we deze modellen optimaal kunnen aansluiten op de toepassingen in de energiemarkt. De modellen hebben vaak verschillende eigenschappen: Zo is de informatie over energiegebruik in sommige modellen nagenoeg onzichtbaar, wat vanuit een privacy-perspectief erg waardevol is maar het soms onmogelijk kan maken om vervolgens met deze energie te kunnen handelen.

Aan de andere kant staan modellen waar alle informatie altijd volledig openbaar is, wat het zeer eenvoudig maakt om energie vervolgens te kunnen verhandelen maar vanuit oogpunt voor privacy wel een aantal andere maatregelen genomen moeten worden. Door de verschillende modellen uit te werken, te testen, en alle eigenschappen, voor- en nadelen, op een rij te zetten zijn we in staat om HanzeNet in te zetten in vele verschillende toepassingsgebieden.

Zowel voor B2B en B2C markt, maar ook voor het ontwikkelen van een regionale markt voor flexibiliteitsdiensten omdat dit één van de belangrijkste oplossingen is voor het bijdragen aan behoud van een stabiel en betaalbaar energiesysteem in de toekomst.

 

Smart Contract in actie

In de  afbeelding hieronder zien we een deel van één van de ontwikkelde modellen voor HanzeNet . In dit specifieke model staan een aantal verschillende partijen aangegeven in grijze blokken met elk een eigen rol die ze kunnen uitoefenen. Samen handelen ze in een “context”: Een stukje HanzeNet waar zij toegang toe gekregen hebben via een private key in de blockchain. De “context owner” is de beheerder van deze context. Deze bestuurt het proces. Dit kan b.v. één van de huidige reguliere energieleveranciers zijn.

Links zien we twee partijen die direct met energie werken: Een “producer” welke energie opwekt met een zonnepaneel, en een “consumer” die energie verbruikt. Aan de rechterkant staan twee “traders”: handelaren die met elkaar zogeheten energiemunten kunnen uitwisselen.

In dit specifieke model bepalen we hoeveel energie waard is door middel van deze munten: Afhankelijk van de prijzen in de energiemarkt ontvangen producers en betalen consumers verschillende hoeveelheden munten voor hun energie. Dat gebeurt door middel van de in het blauwe blok zichtbare “smart contract” in het midden van het diagram: “Convert”.

De context owner bepaald als beheerder van deze context hoeveel de energie op dit moment waard is in munten en stuurt die informatie naar het smart contract. De energie handelsbalans voor dat moment wordt door het smart contract vereffend bij de producer en de consumer en het corresponderende aantal munten wordt aan de traders gegeven. Deze kunnen dan met die munten in een volgende stap van het model gaan handelen.

 

Op weg naar de P2P Marktplaats

Het toepassen van smart contracts voor het verhandelen van energie is slechts de eerste stap in onze HanzeNet roadmap. In de (nabije) toekomst voorzien we energie van een betrouwbare identiteit (GVO) via smart contracts en we zien nog legio andere mogelijkheden om met smart contracts ons doel te realiseren, een volledig autonome P2P energie marktplaats. Verder spelen we momenteel met ideeën voor het realiseren van HanzeFlex, een set algoritmes voor het balanceren van het lokale netwerk.

 

HanzeNet Light

Eind juli lanceren we de “light-versie” van HanzeNet, een P2P Marktplaats met o.a.:

  • Administreren van lokale transacties
  • App voor het visualiseren van persoonlijke en lokale opwek en verbruik

 

Dit is de eerste stap op weg naar een volledig functionele marktplaats voor b.v. energie coörporaties, zonneparken en buurten/wijken waar mensen energie en infrastructuur delen en samen lokaal zelfvoorzienend kunnen worden.

Adres
Zutphenseweg 6
7418 AJ
Deventer

Powered by