Gasfabriek startup Voorstroom rond pilot succesvol af

De pilot voor de doorontwikkeling van Voorstroom met Greenchoice en zeven deelnemende energiecoöperaties (LochemEnergieEMECEnergiecoöperatie ZonnedaelZonnecollectief Tuindorp HengeloEcostroomDeventer Energie en BerkellandEnergie) is succesvol afgerond. Alle zeven coöperaties hebben aangegeven verder te willen met Voorstroom.

Pilot
De pilot had als doel het doorontwikkelen van de software van Voorstroom. In het bijzonder het proces rondom het afsluiten van een productieperiode van een postcoderoosproject. Voorstroom optimaliseert het gehele proces door het zoveel mogelijk te automatiseren. Flexibiliteit voor de coöperatie en het betrekken van de deelnemers staan daarbij centraal.

Positieve reacties deelnemers
Aan het einde van de pilot is er een enquête afgenomen onder de deelnemende coöperaties. Zij waren overwegend positief. Zo vonden alle deelnemers dat de software van Voorstroom ervoor zorgt dat er werk uit handen wordt genomen m.b.t. het voeren van de (postcoderoos)administratie. Ook waren deelnemers te spreken over de goede support van Voorstroom en gaven zij aan dat zij de software zeker zouden aanbevelen, in het bijzonder aan coöperaties met meerdere en/of grote projecten die verder willen groeien.

Voorstroom
Voorstroom helpt energiecollectieven bij het professionaliseren en automatiseren van de administratieve processen. Voorstroom heeft een koppeling met alle (slimme) meters van groot- en kleinverbruik aansluitingen. De hoeveelheid geproduceerde energie wordt geautomatiseerd bijgewerkt en verrekend over alle participaties. Hieruit worden verschillende rapportages gemaakt en gevisualiseerd.

Voorstroom begeleidt het volledige proces voor het afsluiten van een productieperiode van een postcoderoos project:

  • Administratie correct en compleet maken.
  • Genereren van coöperatie verklaring en ledenverklaringen.
  • Aansturen van verschillende partijen die een rol spelen in het proces.
  • Informeren van de deelnemers over belangrijke zaken over deelname in het postcoderoos project.
  • Versturen van het verzoek voor toepassing van de postcoderoosregeling, inclusief benodigde documenten naar de betreffende energieleveranciers.
  • Flexibel configureren. De coöperatie blijft ‘in control’ en bepaalt wanneer andere partijen benaderd worden. Afhankelijk van de wensen kunnen taken in toenemende mate geautomatiseerd worden.

Adres
Zutphenseweg 6
7418 AJ
Deventer

Powered by