Innovatie thema’s

Innoveren met de Gasfabriek

Samenwerken is een belangrijk aspect binnen De Gasfabriek. Alleen zo kunnen we van elkaar leren en zelf ook beter worden. Zo zien we vaak dat kansrijke ideeën al snel tot serieuze proposities en startups leiden. Maar echt grote impact ontstaat pas als een aantal startups samenwerken en hun krachten bundelen. En samenwerken is meer dan samen werken!

Energie

De energiemarkt transformeert naar een decentraal, lokaal en duurzaam model. De Energietransitie is samen met digitalisering van onze maatschappij, de grootste transitie van de 21e eeuw. Eindgebruikers (consumenten en bedrijven/instellingen) wekken zelf steeds meer energie op en willen deze onderling kunnen verhandelen. Met  inzet van nieuwe technologie, wordt deze ontwikkeling extra versneld. We zien een enorme groei van het aantal energiecollectieven, lokale energiecoöperaties en initiatieven van huishoudens en bedrijven. Er komen handelsplatforms voor het uitwisselen van energie. Energietransitie is inmiddels concreet aan het worden, verduurzaming en CO2 besparing en zijn topic. Bestaande businessmodellen in de energiemarkt veranderen en bieden mooie kansen voor nieuwkomers. 

De volgende bedrijven en startups werken samen op het gebied van nieuwe energie/energietransitie:

Warmte technologie

We zitten nu volop in de energietransitie. In de toekomst zullen we andere energiedragers dan olie en gas gaan inzetten. De diverse klimaatakkoorden verhogen het tempo op het gebied van duurzaamheid. Maar wat betekent dit straks voor bedrijven die nu warmte leveren op gas? Daarom kijken we samen met onderstaande bedrijven naar de toekomst en werken we concreet aan nieuwe technologieën.

Ingenieurs Advies
Finance Banking

Overheid

Interesse gewekt?

Neem een kijkje in onze agenda en neem deel aan één van onze vele evenementen.

Adres
Zutphenseweg 6
7418 AJ
Deventer

Powered by