Visie

Innovatie met New Tech

Gevestigde bedrijven werken veelal volgens ‘oude’ en ‘vertrouwde’ businessmodellen en innoveren nauwelijks of onvoldoende snel. Zij verliezen steeds meer terrein aan kleine en samenwerkende bedrijven, startups die sneller en slimmer gebruik maken van new IT-Tech en nieuwe, veelal disruptieve, businessmodellen generen.

Grote techreuzen zoals Google, Apple en Amazon werken vanuit deze visie en zijn daarmee leidend geworden. Zij zijn een voorbeeld voor de Business Innovation Campus ‘De Gasfabriek’ en haar partners en opdrachtgevers.

ECOSYSTEEM – Business Innovation Campus “DE GASFABRIEK”

Het ecosyteem van De Gasfabriek Business Innovation Campus is voortdurend in ontwikkeling en is nooit echt af. Samenwerkende startups ontwikkelen met opdrachtgevers en partners nieuwe businessmodellen, veelal gebaseerd op schaalbare IT – New Technology.

Het ecosysteem biedt ook diensten en producten voor de Campusbewoners onderling, variërend van coaching, juridische diensten, marketing, financiële diensten en facilitaire voorzieningen van alle panden en terreinen. De Campus kent een actieve Gasfabriek businessclub van bewoners genaamd: “Industria”.


Door een slimme samenwerking tussen de corporates en startups ontstaan innovatieve en vaak disruptieve ideeën en kansrijke proposities. Er wordt vaak met opzet buiten de corporates om geëxperimenteerd en gevalideerd om de startup “veilig” te kunnen laten ontwikkelen. Tot het moment waarop de startup (weer) “omarmd” kan worden door de corporate omdat dit een nieuw verdienmodel is voor het bedrijf.


WAT is ons doel?

Nieuwe visies, businessmodellen, innovatieve- en schaalbare IT-Tech-oplossingen en startups genereren.

Hét ecosysteem zijn én blijven voor de samenwerkende startups en scale-ups, bedrijven, onderwijs, studenten en overheid in Deventer en (Oost) Nederland.

Interesse gewekt?

We komen graag met je in contact om te sparren over nieuwe businessmodellen en technologieën.

Adres
Zutphenseweg 6
7418 AJ
Deventer

Powered by