startups

STARTUPS

De startups die zijn gevestigd op de campus van De Gasfabriek werken veelal aan schaalbare, innovatieve business. 

STARTUPS HEBBEN DE POTENTIE CORPORATES OVERBODIG TE MAKEN.

 • De wereld verandert sneller dan ooit en technologie ontwikkelt zich (met de wet van Moore) exponentieel. Gecombineerd met crowd power brengt dit een essentiële transformatie teweeg in de verhouding tussen consument en corporate. Niet langer heeft de corporate de macht. Het is de consument die autonoom bepaalt, kiest en koopt.
 • Het zijn de kleine zelfstandig opererende startups die onorthodox denken en gebruik makend van exponentiele (digitaliserings)technologie en crowd power in staat zijn om corporates in te halen. Zeker als ze met meerdere startups gaan samenwerken. Bewust of onbewust: startups hebben de potentie om corporates overbodig te maken.
 • Corporates zijn zelf heel goed in het blijven (door)ontwikkelen van hun bestaande producten; beter, sneller, goedkoper. Maar disruptief innoveren binnen het eigen businessmodel, welke corporate durft zichzelf met innovatie overbodig te maken? ‘Globaal’ denken is niet (langer) de oplossing, maar ‘lokaal’ is de toekomst. Een toekomst waarbij onderlinge binding en onderling vertrouwen centraal staan en producten en diensten op een schaalbare en betaalbare wijze bereikbaar zijn voor iedereen.
 • De toekomst is toe aan netwerkorganisaties. Als je geen deel uitmaakt van een netwerkorganisatie, dan bestaat er als bedrijf een grote kans om niet meer door de klant te worden gekozen.
 • Wet- en regelgeving zijn vaak onbedoeld beperkend (niet rekening houdend met nieuwe situaties en progressie) en passen derhalve niet (in alle gevallen) meer bij de huidige tijdgeest. Startups zien dit onder ogen en durven dit (vaak) succesvol ter discussie te stellen.

 Ecosysteeem Business Innovation Campus

 

Het Ecosysteem van de De Gasfabriek initieert en faciliteert startups en scale-ups.  Het ecosysteem bestaat uit een uitgebreide set van o.a. coaching, huisvesting, financiering, marketing, co-ownership, partnerships met onderwijs, studenten en opdrachtgevers. Startups en scale-ups maken vaak op meerdere onderdelen gebruik van het ecosysteem. Het uitgebreide ecosysteem voor nieuwe IT-Tech startups, wordt vooral geboden door het Business Innovatie Centrum van De Gasfabriek. Zij helpen bedrijven bedrijven en organisaties om met een andere blik te kijken naar hun organisatie. 

 

 

  Maak kennis met nieuwe IT-Technologieën

  startUPS en scale ups Business InnovatiON CAMPUS

  Adres
  Zutphenseweg 6
  7418 AJ
  Deventer

  Powered by