OVER Business Innovatie

Het proces

In de proeftuin van het business innovatie centrum werken techneuten en business developers samen met uw bedrijf aan nieuwe producten en innovatieve business. Kansen en waardevolle mogelijkheden van diverse digitale technieken als blockchain, artificial intelligence, virtual reality, internet of things, robotics, machine learning worden verkend en vertaald naar pratische en pragmatische toepassingen. Via een experimenteer en doorontwikkel traject komen ze tot wasdom zodat ze voor uw bedrijf significante meerwaarde leveren

01. Incubator

Met een team van ervaren ondernemers nemen we uw huidige businessmodel onder de loep. Kansrijke ideeën worden uitgewerkt tot innovatieve proposities, om het slimmer en innovatiever te doen dan uw concurrent.

02. Valideer

waardepropositie

Wij veranderen kansen in producten en interessante business-modellen uw klanten op zitten te wachten. Om te komen tot de juiste invulling van de producten, toetsen we deze aan de eindgebruiker.

03. Opschalen

We creëren, bouwen en valideren in een snel tempo. een idee wordt snel omgezet in een proef-product dat proefondervindelijk, stap voor stap wordt doorontwikkeld tot een interessant eindproduct voor u of uw klanten van het Business Innovation-team in te te zetten en actief bezig te gaan met het genereren van klanten zetten we het product samen in de markt.

FASE 1

We verzamelen een sterk team van ondernemers en innovators

We ontwikkelen de propositie en onderzoeken de markt. De Gasfabriek biedt haar netwerk aan en helpt bij de opzet van het businessmodel

FASE 2

Buiten de bedrijfscontext om bouwen we aan een minimal viable product

Het product testen we bij de potentiële doelgroep om zodoende snel verbeteringen aan te kunnen brengen en de nieuwe propositie te valideren.

FASE 3

Wanneer het product is gevalideerd is het tijd om op te schalen

Als je propositie zover is ontwikkeld dat de MVP aanslaat bij u en/of bij uw klant, gaan we het product ontwikkelen en professionaliseren.

FASE 4

Het product wordt in gebruik genomen en het marktaandeel wordt vergroot

Er wordt actief gewerkt aan de ontwikkeling en groei van het product/onderneming en er kan gebruik gemaakt worden van de distributie van uw bedrijf om het aantal afnemers te vergroten.

Van idee naar business

Business Innovatie Campus

Business Innovation en De Gasfabriek werken mee aan jou idee

  • Kansrijke innovatieve product- en businessproposities kunnen samen met het Business Innovation-team en studenten of ondernemers worden opgepakt en ontwikkeld tot serieuze business.

 

  • Ondernemende werknemers, studenten of ondernemers die geïnteresseerd zijn krijgen of pakken de ‘kans’ om een propositie uit te werken tot business.

 

  • Het Business Innovation-team begeleidt deze ontwikkelteams en startups vanuit de Gasfabriek, biedt verschillende faciliteiten en zet diverse mensen, tools en middelen in om snel te ontwikkelen en succesvol te groeien.

 

  • Startup-ondernemers krijgen zo de kans, tijd en hulp van het Business Innovation-team om samenwerkend een nieuw product of business te ontwikkelen.

FASE 1

We verzamelen een sterk team van ondernemers en innovators

We ontwikkelen de propositie en onderzoeken de markt. De Gasfabriek biedt haar netwerk aan en helpt bij de opzet van het businessmodel

FASE 2

Buiten de bedrijfscontext om bouwen we aan een minimal viable product

Het product testen we bij de potentiële doelgroep om zodoende snel verbeteringen aan te kunnen brengen en de nieuwe propositie te valideren.

FASE 3

Wanneer het product is gevalideerd is het tijd om op te schalen

Als je propositie zover is ontwikkeld dat het product aanslaat aanslaat bij u en/of bij uw klant, gaan we het product ontwikkelen en professionaliseren.

FASE 4

Het product wordt in gebruik genomen en het marktaandeel wordt vergroot

Er wordt actief gewerkt aan de ontwikkeling en groei van het product/onderneming en er kan gebruik gemaakt worden van de distributie van uw bedrijf om het aantal afnemers te vergroten.

Van idee naar business

Business Innovatie Campus

Business Innovation en De Gasfabriek werken mee aan jou idee

  • Kansrijke innovatieve product- en businessproposities kunnen samen met het Business Innovation-team en studenten of ondernemers worden opgepakt en ontwikkeld tot serieuze business. 
  • Ondernemende werknemers, studenten of ondernemers die geïnteresseerd zijn krijgen of pakken de ‘kans’ om een propositie uit te werken tot business. 
  • Het Business Innovation-team begeleidt deze startups vanuit De Gasfabriek, biedt verschillende faciliteiten en zet diverse mensen, tools en middelen in om snel te ontwikkelen en succesvol te groeien. 
  • Startup-ondernemers krijgen zo de kans, tijd en hulp van het Business Innovation-team om samenwerkend een nieuw product of business te ontwikkelen.

Een incubator bij De Gasfabriek?

Wil je weten en onderzoeken welke toegevoegde waarde ‘new technology’ voor jouw business kan hebben? Neem contact op.

Adres
Zutphenseweg 6
7418 AJ
Deventer

Powered by