Interview MKB!IDEE: ‘De stad als werkgever’

Alfred Liefers is een bekende naam onder Deventerse ICT’ers. Als directeur van het Ondernemershuis Deventer én kwartiermaker bij Deventer Informatiestad maakt hij zich al jaren sterk voor een bruisend ondernemersklimaat binnen zijn eigen stadsgrenzen. Dat hij daar de juiste man voor is, werd afgelopen december maar weer eens bewezen. Door niemand minder dan Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, werd de prijs MKB!DEE 2019 overhandigd voor deelproject ‘De stad als werkgever’ met als titel #HackYourFuture.

Zijn prijswinnende idee ontstond enkele jaren geleden al, met een scherpe constatering. ‘Vanuit Deventer Informatiestad merkte ik dat wij hier veel bedrijven hebben in de schaal van vijftien tot vijfentwintig medewerkers, waarbij de ondernemer zelf nog de aanwas van nieuwe medewerkers op zich neemt. Ondertussen beschikken de grote bedrijven over eigen universities voor de scholing van nieuwe medewerkers. Dit punt kreeg tot nu toe vrij weinig aandacht. Zo ontstond bij ons het idee om een samenwerking tussen MKB’s te realiseren. Liefers heeft MKB!DEE samen uitgewerkt en Trea v.d. Vecht en Stephan Corperaal van Saxion. De samenwerking in het project moet er uiteindelijk voor zorgen dat MKB’s worden ontlast, waardoor zij nog sneller kunnen groeien. Het plan is om te starten met een pilot van vijf bedrijven, waaronder een drietal ondernemingen uit Deventer: MSML, MapGear en Programic. De kennisinstellingen Saxion en Windesheim ondersteunen ons in het onderzoek. Komend jaar gaan wij hier mee aan de slag, zodat we deze samenwerking schaalbaar kunnen maken naar de volledige sector. Dat model moet er eind dit jaar gaan komen.’

Samenwerkende MKB’ers

Over de uitwerking van zijn ambitieuze plan heeft Liefers al goed nagedacht. ‘Allereerst gaan wij vanuit het onderwijs en samen met de vijf participerende bedrijven de behoefte bepalen. Wat is er nodig vanuit de bedrijven? Maar ook: wat is er mogelijk vanuit de best practises van het onderwijs van andere sectoren? Wat kunnen we van hen leren? Als dit eenmaal is bepaald, maken wij een stappenplan om de samenwerking tussen de deelnemende medewerkers te ontwikkelen. Daarvoor kijken wij wat zij nodig hebben en hoe de organisatie tussen de bedrijven onderling moet verlopen. Tijdens de pilot realiseren wij dus al de daadwerkelijke samenwerking. Ook als een medewerker behoefte heeft aan een bepaalde studie, gaan wij dat direct implementeren.’ Het grote voordeel van samenwerkende MKB’s ligt volgens Liefers in de optimale benutting van individuele krachten. Op basis van dit idee stelde hij deze mix van bedrijven samen. ‘Neem nou een thema als data security. Hier heeft elk bedrijf mee te maken. Iedereen gaat hier op zijn eigen manier mee om. In onze samenwerking kan het maar net zo zijn dat één bedrijf opstaat en dit thema graag op zich neemt. Zo help je elkaar’. Liefers verzekert dat de participerende bedrijven een passend budget ontvangen voor hun deelname. ‘Dit kost hen natuurlijk ook tijd. Het mooie van deze subsidie is dan ook dat het de bereidwilligheid van de MKB’s vergroot’. Een specifiek thema waar deze bedrijven zich gezamenlijk op gaan richten, is er nog niet. ‘Daarvoor kijken wij in het eerste kwartaal van 2020 vanuit de markt wat de vraag is. Om dit te onderzoeken, stellen wij een parallelgroep vanuit andere bedrijven samen. Zo doen Windesheim in Zwolle, met een groot potentieel aan ICT-studenten, en twee bedrijven uit die omgeving ook mee.’

Innovatiestad Deventer

Met de samenwerking hoopt Liefers vurig de toch al sterke positie van Deventer te verstevigen als innovatieve bedrijvenstad. ‘Deventer is nu al een prachtige stad waar je geweldig kunt wonen, leven, sporten, noem maar op. De aantrekkingskracht is steeds beter merkbaar. Zo worden in mijn straat momenteel vijf nieuwbouwhuizen gebouwd, waarvan er vier zijn verkocht aan mensen van buiten Deventer. Maar wij zijn allang niet meer alleen de stad van de stelten of de koek. Er zijn 2700 ICT-bedrijven in Deventer, waarvan 95% MKB-bedrijven. Daarmee bezit Deventer een ongekende innovatiekracht. Deze MKB’s worden veelal gebruikt voor hun innovaties bij grotere corporates. We hebben wereldspelers in deze stad, maar dat wordt helaas nog vaak over het hoofd gezien. Neem alleen al de bedrijven van dit project, zoals MSML, dat aan de backoffice van Unilever werkt, of MapGear, dat nauw samenwerkt met Tauw.’ Liefers noemt de Gasfabriek als voorbeeld om de kracht van samenwerkende MKB’s uit te stippen. ‘In de Gasfabriek kun je elkaar bijvoorbeeld tegenkomen in de gezamenlijke kantine. Daar vloeien mooie samenwerkingen uit voort. Een dergelijk eco-systeem is geweldig om te stimuleren.’
Toch zal deze nieuwe coöperatie voor enkele deelnemers flink wennen zijn, weet Liefers. Tot op heden beschouwden sommigen van hen elkaar juist als concurrent, nu moeten zij de handen ineen slaan. ‘Het is belangrijk dat deze bedrijven het idee van concurrentie los laten. Voor een optimale samenwerking is het belangrijk dat zij elkaar juist veel gunnen. Op die manier is er voor iedereen meer te winnen dan verliezen. In ons ideale plaatje wordt het niet langer als bedreiging gezien als een medewerker van een ander bedrijf een kijkje in jouw keuken neemt. Dat zou niet moeilijk moeten zijn, want eigenlijk bestaat er onderling maar weinig concurrentie. Zij bedienen vaak verschillende markten, werken in andere vakgebieden en komen elkaar maar sporadisch tegen.’

Van de ruim honderdnegentig aanmeldingen voor het MKB!DEE ontving Liefers ook een top-10 notering voor innovatie. ‘Dat is natuurlijk leuk om te horen’. Ook de kennismaking met soortgelijke projecten elders in Nederland beschouwt Liefers als een mooie bonus. ‘Wij kunnen veel leren van al die projecten. Zo leren we in Deventer van elkaar onderling, maar ook op een grotere, nationale schaal. En zetten we Deventer op de kaart als een innovatieve Informatiestad’

Adres
Zutphenseweg 6
7418 AJ
Deventer

Powered by