Startup LokaalLoyaal: de burger aan zet!

Startup LokaalLoyaal: de burger aan zet!

Waar de afgelopen jaren globalisering, schaalvergroting en anonimiteit een vlucht nam, lijken lokale initiatieven nu de markt weer om te keren. Globaal wordt lokaal! Ook bij ondernemers én bewoners om ons heen zien we verandering. LokaalLoyaal is een platform dat de...

Hoe noemen we een bank in de toekomst?

Omdat financiële dienstverleners de financiële crisis én de concurrentie in het hart voelen, is het voor hen tijd voor actie. Wat moet een bank doen? Nieuwe producten of diensten aanbieden, of producten van anderen ‘assembleren’? Een bank die ontzorgt? Heet het dan...

Adres
Zutphenseweg 6
7418 AJ
Deventer

Powered by